STATIC  STUDIO

prenájom lešenia   

 

 

|| zameranie a profil firmy || referenčné stavby || prenájom lešenia || kontakty||

 

ZAMERANIE FIRMY

- PROJEKTOVANIE STAVIEB V ČASTI STATIKA

- RIEŠENIE GEOTECHNICKÝCH PROBLÉMOV (STABILITA SVAHOV, KLINCOVANÉ SVAHY,
  GABIÓNY, PILÓTY- VŔTANÉ, IHLANOVÉ) atď

- PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO V PROJEKČNEJ A STAVEBNEJ ČINNOSTI

- INŽINIERSKA ČINNOSŤ V STAVEBNÍCTVE (OKREM VYBRANÝCH ČINNOSTI VO VÝSTAVBE)

- VYKONÁVANIE BYTOVÝCH, OBČIANSKYCH, INŽINIERSKYCH A PRIEMYSELNÝCH STAVIEB

- PRENÁJOM FASÁDNÉHO LEŠENIA A POJAZDNÉHO LEŠENIA
 

PROFIL FIRMY

- VZNIK V ROKU : 1998
- POČET ZAMESTNANCOV : 9
- ČLENSTVO V : SKSI
- IČO : 36 455 202
- IČ DPH: SK 20 20 011 455
- PRÁVNA FORMA FIRMY : SPOLOČNOST S RUČENÍM OBMEDZENÝM
 

CREW - STATICI A KONŠTRUKTÉRI

ING. JOZEF POLÁK - autorizovaný stavebný inžinier v kategórií statika stavieb
ING. RADOVAN PETRUŠKA - statik, statické výpočty, statické a konštrukčné výkresy
ING. LÝDIA TERTINSKÁ - konštruktér, statické a konštrukčné výkresy
ING. JOZEF ZAHORNACKÝ - statik, statické výpočty, statické a konštrukčné výkresy
ING. TOMÁŠ FULKA - statik, statické výpočty, statické a konštrukčné výkresy
 
 VLADIMÍR DADEJ - manažér prenájmu lešenia

 

stav: 11/2017


 

REFERENČNÉ STAVBY

                               

Bytový dom Moskovská - B.Bystrica Lešenie bytový dom - Prešov Lešenie - Vranov nad Topľou
     
ČOV zabezpečenie stavebnej jamy -
Družstevná pri H.
Sklad Duslo Šaľa
- zakladanie
Cesta II/537 - V.Hágy-Štr.Pleso
     
OC Kaufland, HTU, odkop svahu - Sabinov Hotel, zabezpečenie jamy - S.Smokovec Klincovaný strop - Poprad
     
Cesta III/018190 - Križovany - Hrabkov Lešenie kostol - Drienov Lešenie dom smútku Vranov
     
Lešenie  - Michalovce Lešenie kostolná veža Strecha kúpaliska - Vyšné Ružbachy
     
Telocvičňa - Sabinov Pojazdné lešenie - Fasáda Priepust - Slanské
     
Obnova krovu NKP sklad soli - Prešov Zabezpečenie výkopu SKYDIVE - Berlin Klincovaný svah - Bardejov
     
   
Sanácia zemného telesa - Trebišov - Slivník    
     

späť na menu


 

PRENÁJOM LEŠENIA

 

1 zvislý montážny oceľový rám 2 podlážka ( drevená zvlaková, oceľová pozinkovaná, hliníková, pertinaxová v hliníkovom ráme ) 3 dvojité bočné zábradlie 4 nosník zábradlia 5 okopová zarážka priečna 6 okopová zarážka pozdĺžna 7 zábradlie 8 stĺpik zábradlia 9 diagonála 10 rektifikačná pätka

 FASÁDNE LEŠENIE     

 

späť na menu


 

KONTAKTY

 

NÁZOV FIRMY :    STATIC STUDIO, s.r.o.
ADRESA :             Baštová 45, 080 01 Prešov

TELEFÓN :           051 / 773 4726

E-MAIL : staticstudiosro@gmail.com
            
polak@staticstudio.sk

WEB :    http://www.staticstudio.sk

LEŠENIE - INFO:
VLADIMÍR DADEJ – 0905 547 918
ING. JOZEF POLÁK – 0905 447 079

PROJEKCIA - INFO:
ING. JOZEF POLÁK – 0905 447 079

 

link - OBCHODNÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA INTERNETE

 

späť na menu

   

 

 

||update 28-11/2017 || staticstudio.sk|| copyright 1998-2017 || webmaster ||

počítadlo.abz.cz